Principes

De traditionele vrijmetselarij in het kort

De traditionele vrijmetselarij is een initiatieke orde. Sinds de officiële oprichting in Londen in 1717 is de essentie van haar project in een paar woorden te vatten: van een goed mens een nog beter mens maken. Voor een vrijmetselaar is dit een levenswerk en het resultaat van een persoonlijke en vrije zoektocht. Voor de maçonnieke Orde is dit een permanente uitdaging die al eeuwen blijvend actueel is.

De traditionele vrijmetselaars zijn ervan overtuigd dat de mens actief aan een betere wereld kan bijdragen door zelf een betere mens te worden. Om dat doel te bereiken, kiezen zij voor de weg van reflectie en meditatie over symboliek. Met meer dan 2,5 miljoen leden over de hele wereld is net dit eigen aan de maçonnieke denkwereld en onderscheidt zij zich in dat opzicht van alle andere te bewandelen paden.

De traditionele vrijmetselarij wordt in ons land vertegenwoordigd door de Reguliere Grootloge van België (RGLB) en bevestigt het bestaan van een Opperwezen dat alle vrijmetselaars in de wereld erkennen als de “Opperbouwmeester van het Heelal” en waar zij in alle vrijheid een eigen invulling aan geven.
Vrijmetselaars respecteren elke religieuze overtuiging. Bovenal beschouwen zij het zichzelf ter discussie stellen als een essentiële stap in hun zoektocht naar de zin van het leven.

Tijdens hun vergaderingen onthouden vrijmetselaars zich van elke discussie over politiek, religie of maatschappij. De geschiedenis heeft ons immers geleerd dat dergelijke discussies eerder leiden tot verdeeldheid dan dat ze mensen verenigen. Er bestaan overigens meer dan genoeg verenigingen en plaatsen waar die discussies kunnen worden gevoerd.

Reflectie en onderzoek naar symboliek, maar ook broederschap, erkenning en respect voor de andere, luisterbereidheid, edelmoedigheid, gezelligheid en liefde voor het leven zijn enkele van de essentiële waarden die voor de leden van de RGLB van groot belang zijn en die zij met anderen willen delen.

Indien u hierover (iets) meer wenst te weten, neem dan even de tijd om het vervolg te lezen.