Twee maal Sint-Jan

Aanvankelijk was de speculatieve vrijmetselarij uitsluitend christelijk.  De vrijmetselaars vieren nog altijd de heilige Sint Jan de Doper in de zomer en Sint Jan de Evangelist in de winter. Op die manier houden ze vast aan de oude tradities. De beide feesten liggen als uitersten van elkaar in de tijd van het jaar. De symboliek is prachtig. Het Sint Jansfeest van de winter valt samen met het begin van een nieuwe groei, terwijl die van de zomer verwijst naar het einde van het vruchtbare seizoen. Op die manier tonen de traditionele loges het principe van het zich steeds vernieuwende leven.

Het feest van Sint Jan de evangelist noemen de vrijmetselaars de winter Sint Jan. Dit feest wordt gewijd aan de liefde en op het altaar van de loge ziet men dan vaak dennentakken, het zijn takken die ook in de winter hun groene kleur behouden. Het betekent dat  het licht nooit dooft in ons.  Voor de vrijmetselaars symboliseert het, dat het een van de belangrijkste opdrachten is om de vlam van de liefde brandende te houden. Een andere taak is het om erop te letten dat die innerlijke vlam op elk moment opnieuw kan ontvlammen.

Het ritueel van de zomer Sint Jan vindt plaats tegen het einde van de maand juni. Het is het meestal het laatste ritueel van het werkjaar. De loge zal daarna slechts half september terug aan het werk gaan. Bij dit laatste ritueel wordt verwezen naar de vreugde van het werk en de vreugde ook van haar tijdelijke voltooiing.  Op dat moment wordt het altaar vaak versierd met witte rozen. Ze verwijzen naar de zuiverheid van ons samenzijn. De witte rozen hebben tevens een dubbele symbolische betekenis: de zoektocht naar de Waarheid en het accepteren van onze taak als vrijmetselaar in haar meest nobele betekenis.

Tot besluit wil ik u, vrijmetselaar en lezer van deze woorden, wijzen op een uitspraak van de Deense filosoof Soren Kierkegaard (1813 – 1855): “Als we op een dag de ware liefde ontdekken, wordt de – toch zo onvolmaakte – wereld rijk en mooi want ze biedt ons de ultieme gelegenheid om te beminnen.

 

Pistis

Meester