De Correspondentenkring

In 2001 werd, naar het voorbeeld van de Studieloges “Quatuor Coronati Lodge nr. 2076” en “Loge Nationale de Recherche Villard de Honnecourt” een Correspondentiekring opgericht, de “Ars Macionica Correspondence Circle” (A.M.C.C.) waarvan het lidmaatschap openstond voor alle reguliere Vrijmetselaars ongeacht hun graad of nationaliteit. Een corresponderend lid betaalde, in vergelijking met de effectieve leden, een verminderde bijdrage en ontving persoonlijk de uitnodigingen voor de voordrachten alsook jaarlijks per post het laatste nummer van de Acta.

Als welkomstgeschenk kregen de corresponderende leden een “pin” met het vermaarde blauwe “vergeet-me-nietje” dat op discrete wijze hun lidmaatschap van de kring aantoonde. Het beheer van de A.M.C.C. werd waargenomen door de Reguliere Grootloge van België.

…Naar Ars Macionica Website…