Hoe leest u deze site ?

De inhoud van deze brochure is opgebouwd rond tien fundamentele vragen over de vrijmetselarij. De vragen zijn onderverdeeld in twee hoofdstukken : enerzijds de principes en anderzijds de geschiedenis en de organisatie. 

U kunt de tien vragen in de voorgestelde volgorde bekijken of in willekeurige volgorde :

… afhankelijk van wat u graag wilt weten. Ons doel is u zo veel mogelijk informatie te geven, zonder daarbij volledigheid na te streven (wat overigens een onmogelijke opdracht zou zijn). 

Beschouw wat volgt als een soort inleiding. Geen enkel boek of reportage – hoe degelijk die ook is gemaakt – is in staat om de plaats in te nemen van een ervaring die men zelf opdoet. Alleen door de vrijmetselarij op een bewuste manier te beleven, wordt men een echte vrijmetselaar. En dat vergt geduld en doorzettingsvermogen. 

In het hoofdstuk over de principes gaan we dieper in op de inhoud van de traditionele maçonnieke denkwereld, de waarden en de (vele) uitdagingen die zij aan de hedendaagse mens stelt. 

Het hoofdstuk dat aan de geschiedenis en de organisatie is gewijd, heeft hoofdzakelijk betrekking op de traditionele vrijmetselarij die als de oorspronkelijke vrijmetselarij wordt beschouwd. 

Aangezien de vragen niet worden behandeld op basis van een puur logische volgorde, is het mogelijk dat bepaalde thema’s op verschillende plaatsen in de tekst terugkomen. Op die manier worden de specifieke aspecten van de maçonnieke denkwereld vanuit verschillende hoeken bekeken. De informatie in de kaderteksten dient als aanvulling en duiding voor een aantal thema’s die in de antwoorden aan bod komen. 

We schuwen het gebruik niet van bepaalde termen uit het maçonnieke jargon. Dat toont immers de relevantie ervan doorheen de eeuwen aan. De beknopte woordenlijst achter- aan in deze brochure en de uitleg in de voetnoten helpen u om het vrijmetselaarsjargon te begrijpen.

Belangrijk: op de volgende bladzijden gebruiken we zowel de term “vrijmetselarij” als de term “traditionele vrijmetselarij”. Met die laatste term duiden we de Traditionele en Reguliere Vrijmetselarij aan, zoals die oorspronkelijk is ontstaan en zoals die door de leden van de Reguliere Grootloge van België (RGLB) wordt beleefd en beoefend.