De taal van de vrijmetselaar

Iets over inwijding.

De auteur van deze rubriek wil aantonen dat de Vrijmetselaars zich niet achter de woorden verbergen.

Wie ingewijd, of geïnitieerd wordt, staat aan het begin van een spirituele zoektocht, een geestelijk avontuur.

De Leerling Vrijmetselaar moet allereerst een aantal concrete zaken leren: de maçonnieke symboliek, de gebruiken en gewoontes van de Orde.

Verder wordt van hem een aantal attitudes verwacht: een spirituele ingesteldheid, zin voor zelfdiscipline en zelfstudie, steun en respect voor zijn medebroeders bij hun persoonlijke spirituele ontwikkeling.

De cognitieve kennis van een aantal basiselementen van de symboliek beperkt zich tot een korte leerperiode, die geen jaren duurt. Het gaat hier immers om niet veel meer dan louter “materialenkennis”.

Anders is het gesteld met de attitudes die van de kandidaten worden verwacht en die zich niet beperken tot de Leerlingengraad maar die geldig zijn voor de hele maçonnieke levensweg.

De steun voor de medebroeders, bij voorbeeld, zal meer en meer vorm krijgen naarmate de verantwoordelijkheid van de vrijmetselaar binnen zijn loge toeneemt en ten volle zal kunnen geconcretiseerd worden in het mede opvoeren van de rituelen, het leiden van de loge en de hulp naar de Broeders toe op hun persoonlijke spirituele zoektocht.

Het weze dus duidelijk dat de Broeders, of de peters, er in de eerste plaats niet zijn om de inwijdeling sentimenteel te omringen of hem vriendendiensten te verstrekken.

En tenslotte nog dit:

Een van de doelstellingen van de Vrijmetselarij bestaat erin een sfeer van bezinning op te roepen.
De ritussen en gebruiken van talrijke loges voorzien erin aan alle aanwezige Broeders op het einde van de Werkzaamheden een boodschap aan te bieden, waarover zij zich zullen kunnen bezinnen tot op de volgende vergadering.

Dit zullen wij derhalve ook hier doen om de veertien dagen.

“ Een wijze meester nodigt je niet binnen in het huis van zijn kennis, maar leidt je naar de drempel van je eigen geest.”

(Kahlil Gibran, De Profeet)

Om alles in zijn juiste context te plaatsen wordt verwezen naar de rubriek “Vrijmetselarij….”, Verwelkoming.

Alvan