Twee maal Sint-Jan

Aanvankelijk was de speculatieve vrijmetselarij uitsluitend christelijk.  De vrijmetselaars vieren nog altijd de heilige Sint Jan de Doper in de zomer en Sint Jan de Evangelist in de winter. Op die manier houden ze vast aan de oude tradities. De […]

Mijn innerlijke Loge

Sinds 2014 wil ik de lezers van deze rubriek een algemeen geldend antwoord geven op hun vragen en  terechte nieuwsgierigheid. Deze keer is dat anders.  Het gaat om een vraag die tegelijk simpel en complex is: hoe slaagt de vrijmetselarij […]

Welkomstwoord van de Grootmeester.

Welkom op de site van de Reguliere Grootloge van België. De Reguliere Grootloge van België is een inwijdingsgenootschap die bouwt aan een samenleving waarin mannen van de 21e eeuw zich moreel en spiritueel ontplooien. De reguliere Belgische vrijmetselaars arbeiden in […]

Franc Maçonnerie

De traditionele vrijmetselarij in het kort

De traditionele vrijmetselarij is een initiatieke orde. Sinds de officiële oprichting in Londen in 1717 is de essentie van haar project in een paar woorden te vatten: van een goed mens een nog beter mens maken. Voor een vrijmetselaar is […]

Wat is vrijmetselarij ?

Een initiatieke orde … De vrijmetselarij wordt omschreven als een initiatieke Orde. De “initiatie“ (of inwijding) verwijst naar een universele en eeuwenoude praktijk die bestaat uit een persoonlijk en geleidelijk leerproces dat door andere ingewijden en via een beproefde methodiek […]

Tableau de loge

Wat heeft de mens aan de vrijmetselarij ?

De rijkdom van een gestage zoektocht… We herhalen het nog eens: de vrijmetselarij heeft als enig doel om van de goede mens een nog betere te maken… De vrijmetselarij geeft zin aan het bestaan van wie zoekende is. Zij biedt […]

Tableau de loge GLRB

Een betere man ?

Hoe kan de vrijmetselarij van een goed mens een nog betere maken? Via het pad van de symboliek… Als we ervan uitgaan dat iedereen vervolmaakbaar is, biedt de vrijmetselarij een toegankelijke methode voor de zoekende mens die de oprechte wens […]

Tot wie richt de traditionele vrijmetselarij zich ?

De vrijmetselarij richt zich tot mannen die (zo staat het in de eigen voorschriften) “erkend worden als eerlijk, vrij en van goede zeden, die een goede naam hebben en rechtschapen, trouw en discreet zijn”. Met andere woorden, de vrijmetselarij richt […]

Basisregels

Welke zijn de basisregels en principes van de traditionele vrijmetselarij? De vrijmetselarij – zoals die door de vrijmetselaars van de RGLB wordt beoefend is gebaseerd op een reeks regels en principes die de maçonnieke arbeid op een constante manier in tijd […]

GLRB

De vrijmetselarij: geschiedenis en organisatie

De vrijmetselarij: geschiedenis en organisatie Wat is de oorsprong en de geschiedenis van de vrijmetselarij? Door de eeuwen heen… Indien de vrijmetselarij met recht en reden het symbolische karakter wil bewaren van de ritualen (die in ruime mate een beroep […]

Info

Indien u de Reguliere Grootloge van België wilt contacteren, gelieve het onderstaande formulier in te vullen.

RGLB Loges

Ziehier de volledige lijst van de Loges van de RGLB, evenals hun geografische situering op de kaart van België.. Loges Post code Localiteit Astraea n° 0 1030 Bruxelles L’Union n° 1 1030 Bruxelles Chevalier Ramsay n° 4 1030 Bruxelles Les […]

Hoe leest u deze site ?

Hoe leest u deze site ? De inhoud van deze brochure is opgebouwd rond tien fundamentele vragen over de vrijmetselarij. De vragen zijn onderverdeeld in twee hoofdstukken : enerzijds de principes en anderzijds de geschiedenis en de organisatie.  U kunt […]

Tableau de loge

Woordenlijst

Bepaalde termen die in deze brochure worden gebruikt, behoren tot het typische maçonnieke jargon. In deze woordenlijst geven wij er een definitie van, zodat u als lezer een beter begrip van de teksten zou hebben. Het is geenszins de bedoeling […]

Ars Macionica

Ars Macionica

In 1991 werd door de Reguliere Grootloge van België voor het eerst een nationaal forum gehouden te Charleroi om met al haar leden te reflecteren over een aantal thema’s die betrekking hadden op het wel en wee van de Obediëntie. […]

Wat doen wij?

  “Ars Macionica”is een Studieloge waarvan het lidmaatschap wordt bekomen via coöptatie. Haar leden zijn afkomstig uit alle ritussen van de Reguliere Grootloge van België en van de met haar bevriende Obediënties. Academici zowel als vrijetijdsonderzoekers met niveau vinden bij […]

Cercle de Correspondance Ars Macionica

De Correspondentenkring

In 2001 werd, naar het voorbeeld van de Studieloges “Quatuor Coronati Lodge nr. 2076” en “Loge Nationale de Recherche Villard de Honnecourt” een Correspondentiekring opgericht, de “Ars Macionica Correspondence Circle” (A.M.C.C.) waarvan het lidmaatschap openstond voor alle reguliere Vrijmetselaars ongeacht […]

Een uitzonderlijke avond

Op 28 november jongstleden herdacht de Reguliere Grootloge van België het 300 jaar bestaan van de van de moderne vrijmetselarij. Het gebeurde in de zaal Gran Eldorado van de U.G.C. aan het de Bourckèreplein in Brussel. In het halfrond verzamelden zich […]

De Stilte

Na de inwijding geeft de Achtbare Meester een nieuwe broeder het strikte bevel om gedurende zijn leerlingentijd de stilte te bewaren. Op het eerste gezicht lijkt deze opdracht eenvoudig. Toch, groeit er na een aantal bijeenkomsten een tegenstand bij sommige […]

Wie kan vrijmetselaar worden ?

Een loge die al te intensief rekruteert gaat voorbij aan de principes en methode van de vrijmetselarij. En toch is een reguliere en traditionele vrijmetselaarsloge in hoofdzaak een inwijdingsgenootschap. . De vraag is deze: wie wordt toegelaten, of beter nog, […]

Vrijmetselaarsrituelen (deel 2)

Bij het vorige deel zagen we reeds dat men niets krijgt voor niets. Het leven in een maatschappij en met anderen heeft zijn prijs.  Iedereen weet zich uniek, door zijn eigen naam en eigen ervaringen. Er is het  ‘ik’ en […]

Het geheim van de vrijmetselaars

Er bestaat een haast onuitroeibaar waanbeeld over de geheimen en complotten bij de vrijmetselarij. Daarbij wordt zelfs geroddeld over een joods-maçonnieke samenzwering om de maatschappij te destabiliseren en dat alles, in het grootste geheim. Wat is wel waar ? Tijdens de […]

Over de symbolen in de Vrijmetselarij.

Over de symbolen in de Vrijmetselarij Anders dan bij de exacte wetenschappen, waar men absolute waarden erkent, accepteert men bij de Vrijmetselarij ook inzichten die helemaal niet bewezen of aangetoond zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over de erkenning van een […]

De taal van de vrijmetselaar (2)

Tweemaandelijkse kroniek Met deze rubriek willen we aantonen dat vrijmetselaars zich niet verstoppen achter woorden. Wat verstaat men onder de uitdrukking ‘In Forma’? Bij de vrijmetselarij betekent het dat men zich kleedt volgens de voorschriften om deel te nemen aan […]

Wat betekent ‘Reguliere Grootloge’ ?

We stellen graag onze traditionele obediëntie voor aan allen die nieuwsgierig zijn om haar te leren kennen. Voluit:  ‘Reguliere Grootloge van België’ (RGLB) Om te beginnen verduidelijken we de uitdrukking ‘Grootloge’ De overgrote meerderheid van de  obediënties in de vrijmetselarij […]

De taal van de vrijmetselaar

Iets over inwijding. De auteur van deze rubriek wil aantonen dat de Vrijmetselaars zich niet achter de woorden verbergen. Wie ingewijd, of geïnitieerd wordt, staat aan het begin van een spirituele zoektocht, een geestelijk avontuur. De Leerling Vrijmetselaar moet allereerst […]